De Bouwadvocaat Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Hoe toets je als kwaliteitsborger praktisch (en geef je met een gerust hart je verklaring?)

“In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. In de praktijk wel.” (Albert Einstein)

Voor een kwaliteitsborger is dat ook zo.

Op grond van de aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is zijn verklaring dat het bouwwerk minimaal voldoet aan bouwtechnische vereisten van het Bouwbesluit 2012, nodig om het bouwwerk officieel in gebruik te mogen nemen.

Als het niet gaat om één bouwwerk, maar om een nieuwe woonwijk met meerdere huizen? Moeten de kopers van de eerste huizen die klaar zijn wachten met in gebruik nemen totdat de laatste huizen klaar zijn?  Hoe toets je als kwaliteitsborger praktisch en verstrek je met een gerust hart je verklaring?  Ik zocht het uit.

Zo voldoe je aan je informatieplicht onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Voor de zeven kopers van de Van Sleenstraat in Brielle is de bouw van hun innovatieve en duurzame Slimhus-huis een drama. Begin september 2019 ging hun aannemer EPS Bouw NL tijdens de bouw failliet. Daarna gaf afbouwverzekeraar Betaalgarant Nederland niet thuis. Hun huizen zijn nog steeds niet afgebouwd.

De aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen – die voor deze kopers helaas te laat komt – geeft aannemers een informatieplicht. Zij moeten hun particuliere opdrachtgevers informeren of en hoe ze zijn verzekerd tegen bouwrisico’s. Zo voldoe je aan je informatieplicht.

Hoe werkt de 5%-regeling onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen?

“Geachte mevrouw J., de termijn van drie maanden na de oplevering is inmiddels verstreken. Wij hebben uw depot van 5% van de aanneemsom vrijgegeven aan de aannemer. Wij wensen u succes met het herstel van de oplevergebreken”, aldus de notaris.

So much voor het depot als de stok achter deur voor het herstel van gebreken na oplevering.

Okee, ze was te laat met het verlengen van het depot.

Maar hoe kon ze vermoeden dat ook het nieuwe dak bij de eerste hoosbui na de oplevering zou gaan lekken?

Had ze dan ook nog de termijn voor het verlengen van het depot in de gaten moeten houden?

Zo voldoe je aan je informatieplicht onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Voor de zeven kopers van de Van Sleenstraat in Brielle is de bouw van hun innovatieve en duurzame Slimhus-huis een drama. Begin september 2019 ging hun aannemer EPS Bouw NL tijdens de bouw failliet. Daarna gaf afbouwverzekeraar Betaalgarant Nederland niet thuis. Hun huizen zijn nog steeds niet afgebouwd.

De aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen – die voor deze kopers helaas te laat komt – geeft aannemers een informatieplicht. Zij moeten hun particuliere opdrachtgevers informeren of en hoe ze zijn verzekerd tegen bouwrisico’s. Zo voldoe je aan je informatieplicht.

Hoe werkt de 5%-regeling onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen?

“Geachte mevrouw J., de termijn van drie maanden na de oplevering is inmiddels verstreken. Wij hebben uw depot van 5% van de aanneemsom vrijgegeven aan de aannemer. Wij wensen u succes met het herstel van de oplevergebreken”, aldus de notaris.

So much voor het depot als de stok achter deur voor het herstel van gebreken na oplevering.

Okee, ze was te laat met het verlengen van het depot.

Maar hoe kon ze vermoeden dat ook het nieuwe dak bij de eerste hoosbui na de oplevering zou gaan lekken?

Had ze dan ook nog de termijn voor het verlengen van het depot in de gaten moeten houden?

Zo voldoe je aan je informatieplicht onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Voor de zeven kopers van de Van Sleenstraat in Brielle is de bouw van hun innovatieve en duurzame Slimhus-huis een drama. Begin september 2019 ging hun aannemer EPS Bouw NL tijdens de bouw failliet. Daarna gaf afbouwverzekeraar Betaalgarant Nederland niet thuis. Hun huizen zijn nog steeds niet afgebouwd.

De aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen – die voor deze kopers helaas te laat komt – geeft aannemers een informatieplicht. Zij moeten hun particuliere opdrachtgevers informeren of en hoe ze zijn verzekerd tegen bouwrisico’s. Zo voldoe je aan je informatieplicht.

Hoe werkt de 5%-regeling onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen?

“Geachte mevrouw J., de termijn van drie maanden na de oplevering is inmiddels verstreken. Wij hebben uw depot van 5% van de aanneemsom vrijgegeven aan de aannemer. Wij wensen u succes met het herstel van de oplevergebreken”, aldus de notaris.

So much voor het depot als de stok achter deur voor het herstel van gebreken na oplevering.

Okee, ze was te laat met het verlengen van het depot.

Maar hoe kon ze vermoeden dat ook het nieuwe dak bij de eerste hoosbui na de oplevering zou gaan lekken?

Had ze dan ook nog de termijn voor het verlengen van het depot in de gaten moeten houden?

Blog Aannemervak: Dit is wat alle aannemers, klusbedrijven en zepers moeten weten over de Wet Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is een game changer voor de bouw. Dit is wat je als ZZP’er in de bouw moet weten over de nieuwe bouwwet.

Update ontwerp Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb)

In deze update over het op 21 april 2020 gepubliceerde ontwerp Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Blk) heb ik de belangrijkste aanvullingen en wijzigingen voor de bouwpraktijk samen met Erik Schot van PlanGarant en Marcel Ponjée van BouwKwaliteit Plus op een rijtje gezet.

Dit verandert de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen voor aannemers

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) introduceert een publiek-privaat systeem waarbij private partijen in de bouw voor meer bouwkwaliteit zorgen. Bouwkwaliteit betekent dat het bouwwerk voldoet aan de verwachting van de opdrachtgever of bouwconsument zoals de wet de opdrachtgever omschrijft. Het bouwwerk moet bij de oplevering minimaal voldoen aan het Bouwbesluit. Kwaliteitsborgers houden als private toetsers toezicht op de bouw. In dit artikel een overzicht van de gevolgen voor aannemers.

Hoe combineer je directievoering UAV 2012 en de Wet Kwaliteitsborging?

De kwaliteitsborger en de directie UAV 2012 houden allebei toezicht op de bouw, maar ieder vanuit een andere rol. Hoe combineer je naleving van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met directievoering onder de UAV 2012? En hoe voorkom je daarbij problemen?

7 hardnekkige misverstanden over de Wet Kwaliteitsborging

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wil de bouwkwaliteit verbeteren door een focus op de positie van de aannemer, maar misverstanden over de gevolgen van de wet kunnen de weerstand vergroten. In een artikel voor Cobouw zette ik de 7 meestvoorkomende misverstanden over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen op rij.

Hoe waarschuw je onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen? (En voorkom je aansprakelijkheid?)

Als aannemer moet je waarschuwen voor fouten in de opdracht, voor gebreken en voor ongeschiktheid van zaken van je opdrachtgever voor zover je die kende of redelijkerwijs moest kennen. Je mag niet klakkeloos bouwen wat op een tekening staat die van hem afkomstig is, ook niet als zijn architect of constructeur de tekening of het ontwerp heeft gemaakt. Het adagium wie niet behoedt, bloedt is vertaald in de wet. Als expert moet je ervoor waken dat de opdrachtgever bij het bepalen van de opdracht en tijdens de bouw niet de fout in gaat. Wanneer en hoe moet je waarschuwen, en hoe werkt dat onder de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen?

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: hoe ziet het opleverdossier eruit?

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet zorgen voor meer bouwkwaliteit en geeft opdrachtgevers van aannemers een sterkere juridische positie. Aannemers moeten (met name particuliere) opdrachtgevers beter informeren over wat zij hebben gebouwd met een consumentenopleverdossier. De wet zegt echter niet welke informatie je als aannemer concreet moet aanleveren in dit opleverdossier, of hoe. Dit artikel legt uit hoe het opleverdossier eruit kan zien.

Aansprakelijkheid van aannemers voor verborgen gebreken onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 13 mei 2019 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). In mijn artikel “Wanneer is een aannemer aansprakelijk voor verborgen gebreken?” dat verscheen in het digitale magazine InterCom van juli 2019 van InterConcept ga ik in op de aansprakelijkheid van aannemers voor verborgen gebreken onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Waarom de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen tot méér bouwgeschillen gaat leiden – en hoe je ze kunt voorkomen

Met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wil de overheid de bouwkwaliteit verbeteren, maar ze vergroot ook het risico op geschillen. Met bouwkwaliteit bedoelt de wetgever dat het gebouw voldoet aan je verwachting. Het gebouw moet bij de oplevering minimaal voldoen aan het Bouwbesluit. Je mag óók verwachten dat het gebouw is gebouwd conform de contractuele afspraken, en dat het goed en deugdelijk is. Goed en deugdelijk betekent dat het werk voldoet aan ongeschreven, minimale kwaliteitseisen: het moet bruikbaar en functioneel zijn, zoals een boekenkast waar de boeken niet uitvallen. Het moet esthetisch verantwoord zijn, bijvoorbeeld: metselwerk zonder te veel kleurverschil. Als het gaat om geluid mag je verwachten dat een dimmer niet te hard bromt. Logisch. En toch een bron van geschillen, want het zijn subjectieve kwaliteitsnormen.

Waarom de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen het probleem van de verborgen gebreken (nog) niet oplost

Volgens de wetgever kan de aannemer onder de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken niet meer ontlopen door naar een ander te wijzen. Hij is en blijft het aanspreekpunt voor de bouwkwaliteit. De aannemer is straks ook aansprakelijk voor verborgen gebreken. Maar dan voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Hiermee is het begrip ‘verborgen gebrek’ volgens de wetgever eenduidig geformuleerd. Maar zo eenduidig is de formulering van het begrip ‘verborgen gebrek’ niet.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: hoe je een prestatieverklaring krijgt

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKb) controleert de kwaliteitsborger of een technische oplossing gelijkwaardig is. De kwaliteitsborger controleert al tijdens de bouw of het Bouwbesluit wordt nagevolgd. Volgens de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moet je het bouwwerk toetsen. Niet het bouwplan. De preventieve bouwplantoets van het bouwplan aan het Bouwbesluit 2012 vervalt daarom.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: hoe los je geschillen snel op – en blijven de verhoudingen goed?

Onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het de bedoeling dat de marktpartijen in het nieuwe bouwstelsel bij gereedmelding zelf aantonen dat het gebouw dat ze (ver)bouwen voldoet aan de vereisten van het Bouwbesluit. In ruil daarvoor vervalt de bouwplantoets bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. Om dat doel te bereiken introduceert de Wkb nieuwe regels en nieuwe partijen in de bouwketen. De nieuwe partijen zijn de toelatingsorganisatie, de instrumentbeheerder en de kwaliteitsborger. Hoewel in de Wkb zelf niets staat over het oplossen van geschillen, onderscheidt de wetgever in de toelichting op deze wet vier soorten geschillen.

Wie is de Bouwadvocaat?

Ottilie Laan is advocaat bouw- en vastgoedrecht en sinds 2000 werkzaam als jurist en advocaat. Zij helpt opdrachtgevers met het maken van duidelijke afspraken en heldere communicatie tussen partijen in bouwprojecten. Ottilie Laan volgt de ontwikkelingen rond de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen op de voet sinds het prille begin. Ze heeft – op haar eigen website en in diverse andere media – al een groot aantal artikelen over het onderwerp gepubliceerd.

Meer informatie | Direct contact

Wkb - Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Ottilie Laan

De Bouwadvocaat Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.