De Bouwadvocaat Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Alles wat u als opdrachtnemer of opdrachtgever in de bouw wil (en moet) weten over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 juli 2023 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) waarschijnlijk in werking. Op debouwadvocaat.nl vindt u informatie over wat dat betekent voor de bouw. Hieronder staan de meest relevante artikelen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Wkb-updates direct gratis per e-mail ontvangen?

NU VERKRIJGBAAR: HET BOEK VOOR AANNEMERS EN ANDERE PARTIJEN IN DE BOUW

Aanneming van werk volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

In mijn boek 'Aanneming van werk volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)' leg ik uit wat de nieuwe wet in de praktijk betekent voor de bouw en voor afspraken tussen partijen in de bouw.

Boek Aanneming van werk volgens de Wkb

Waarom het zin heeft om je voor te bereiden op de Wkb (behalve in rechtszaken)

Waarom het zin heeft om je voor te bereiden op de Wkb (behalve in rechtszaken)

Aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is niet toerekenbaar

Is het na de oplevering ontdekte gebrek wel een gebrek, maar vind je dat je opdrachtgever je daarvan geen verwijt kan maken? Denk dan aan het aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is niet toerekenbaar.

Aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is geen verborgen gebrek

Is het bij de oplevering ontdekte gebrek wel een gebrek, maar geen verborgen gebrek omdat je opdrachtgever dat gebrek bij de oplevering had kunnen of moeten ontdekken? Denk dan aan het aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is geen verborgen gebrek.

Aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is geen gebrek

Ben je aansprakelijk gesteld voor gebreken na oplevering en ben je het daarmee niet eens? Met een ijzersterk verweer voorkom je aansprakelijkheid. Nu en onder de Wkb.

Hoe krijg je als leverancier te maken met de Wkb?

De hele bouw krijgt te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Niet alleen aannemers, maar ook leveranciers. Indirect doordat de kwaliteitsborger het werk toetst inclusief het product of het materiaal van de leverancier. En direct als je als leverancier ook aannemer bent. De Wkb - die waarschijnlijk op 1 januari 2023 in werking treedt - geldt voor aanneming van bouwwerken.

Hoe krijg je als leverancier te maken met de Wkb?

Update: overgangsrecht opleverdossier Wkb

Bij brief van 22 november 2021 heeft minister Ollongren van het ministerie van BKZ antwoord gegeven op nadere vragen over het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). Ook gaf de minister antwoord op de vraag naar het noodzakelijke overgangsrecht voor het consumentendossier, zoals de minister het opleverdossier omschrijft. Voor het opleverdossier komt overgangsrecht. Aannemers zijn tot 1 januari 2023 niet verplicht om een opleverdossier te overleggen, ook niet als de Wkb per 1 juli 2022 in werking treedt.

Hoe maak je heldere afspraken over kwaliteitsborging? (In 3 stappen)

De kwaliteitsborger wordt de spil in de aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zijn verklaring is noodzakelijk voor het in gebruik mogen nemen van het bouwwerk dat hij heeft getoetst. Kwaliteitsborgers zijn óók opdrachtnemers. Zij kunnen ook te maken krijgen met betalingsproblemen, meerwerk en aansprakelijkheid bij fouten. Met heldere afspraken kun je die problemen voorkomen. Hoe maak je heldere afspraken over kwaliteitsborging?

Waarom je als aannemer niet automatisch 20 jaar garantie geeft (ook niet onder de Wkb)

Veel aannemers verkeren in de veronderstelling dat ze “op grond van onze Nederlandse wet” 20 jaar garantie moeten geven op het opgeleverde werk. Ook onder de aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Daarmee bedoelen ze dat ze gebreken gedurende 20 jaar na de oplevering automatisch moeten herstellen. Dat is een misvatting. In dit blog leg ik uit waarom je als aannemer niet automatisch 20 jaar garantie geeft. Ook niet onder de Wkb.

Wanneer lever je op onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

‘We zijn klaar. Vindt u het mooi? De sleutels liggen op het aanrecht.

De backoffice belt u volgende week om een afspraak te maken voor het verhelpen van de laatste opleverpuntjes.’

Opleveren en in gebruik nemen, zo simpel kan het zijn voor een aannemer. Voor gemeenten is dat anders. Onder de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het anders voor aannemers èn voor gemeenten. Wanneer lever je op onder de Wkb?

Hoe je met algemene voorwaarden heldere afspraken maakt (ook onder de Wet kwaliteitsborging)

‘Die onderaannemer kan mij niks maken. Ik heb me goed ingedekt met algemene voorwaarden en mijn aansprakelijkheid beperkt. Kijk maar:

Op deze offerteaanbieding van Bouwbedrijf X. zijn de volgende bepalingen van toepassing:

– Deze offerteaanbieding incl. de eventueel gekozen opties;
– De UAV 2012;
– Onze algemene voorwaarden. Hierbij verklaart u deze gelezen te hebben en bekend te zijn met de inhoud hiervan.’

Ben je inderdaad beter beschermd als je meerdere sets algemene voorwaarden van toepassing verklaart of geeft dat alleen een gevoel van schijnveiligheid?

Wkb: wanneer ben je aansprakelijk voor bouwfouten?

‘Als er fouten worden gemaakt, moet geregeld zijn dat de aannemer daarvan ook de gevolgen ondervindt. Hij moet het daadwerkelijk in zijn portemonnee voelen’, aldus voormalig PvdA kamerlid Albert de Vries tijdens het plenair debat in 2016 over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Maar De Vries en de Wkb gaan eraan voorbij dat niet alleen aannemers bouwfouten maken. De andere partijen die bij de bouw zijn betrokken kunnen ook fouten maken. Gelukkig zit ons wettelijk aansprakelijkheidssysteem genuanceerd in elkaar.

Hoe toets je als kwaliteitsborger praktisch (en geef je met een gerust hart je verklaring?)

Op grond van de aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is de verklaring van een kwaliteitsborger nodig (waarin staat dat het bouwwerk minimaal voldoet aan de bouwtechnische vereisten van het Bouwbesluit 2012) om het bouwwerk officieel in gebruik te mogen nemen. Maar wat als het niet gaat om één bouwwerk, maar om een nieuwe woonwijk met meerdere huizen? Moeten de kopers van de eerste huizen die klaar zijn wachten met in gebruik nemen totdat de laatste huizen klaar zijn? Hoe toets je als kwaliteitsborger praktisch en verstrek je met een gerust hart je verklaring? Ik zocht het uit.

Zo voldoe je aan je informatieplicht onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Een van de belangrijkste doelen van de aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is het versterken van de positie van de bouwconsument of particuliere opdrachtgever ten opzichte van de aannemer. In de ogen van de wetgever heeft hij minder kennis en ervaring dan de aannemer als bouwexpert. Hierdoor is hij niet altijd voldoende in staat zijn recht te halen. De bestaande 5%-regeling kent wat dat betreft verschillende problemen, waarvoor het aangescherpte artikel 7:768 BW een oplossing biedt.

Hoe werkt de 5%-regeling onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen?

Een van de belangrijkste doelen van de aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is het versterken van de positie van de bouwconsument of particuliere opdrachtgever ten opzichte van de aannemer. In de ogen van de wetgever heeft hij minder kennis en ervaring dan de aannemer als bouwexpert. Hierdoor is hij niet altijd voldoende in staat zijn recht te halen. De bestaande 5%-regeling kent wat dat betreft verschillende problemen, waarvoor het aangescherpte artikel 7:768 BW een oplossing biedt.

Wat alle aannemers, klusbedrijven en zzp'ers moeten weten over de Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een game changer voor de bouw. Voor aannemers van groot tot klein. En ook klusbedrijven en zzp'ers krijgen er mee te maken, want óók hun werkzaamheden vallen binnen de wettelijke definitie van aanneming van werk.

Update ontwerp Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb)

In deze update over het op 21 april 2020 gepubliceerde ontwerp Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Blk) heb ik de belangrijkste aanvullingen en wijzigingen voor de bouwpraktijk samen met Erik Schot van PlanGarant en Marcel Ponjée van BouwKwaliteit Plus op een rijtje gezet.

Dit verandert de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen voor aannemers

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) introduceert een publiek-privaat systeem waarbij private partijen in de bouw voor meer bouwkwaliteit zorgen. Bouwkwaliteit betekent dat het bouwwerk voldoet aan de verwachting van de opdrachtgever of bouwconsument zoals de wet de opdrachtgever omschrijft. Het bouwwerk moet bij de oplevering minimaal voldoen aan het Bouwbesluit. Kwaliteitsborgers houden als private toetsers toezicht op de bouw. In dit artikel een overzicht van de gevolgen voor aannemers.

Hoe combineer je directievoering UAV 2012 en de Wet Kwaliteitsborging?

De kwaliteitsborger en de directie UAV 2012 houden allebei toezicht op de bouw, maar ieder vanuit een andere rol. Hoe combineer je naleving van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met directievoering onder de UAV 2012? En hoe voorkom je daarbij problemen?

7 hardnekkige misverstanden over de Wet Kwaliteitsborging

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wil de bouwkwaliteit verbeteren door een focus op de positie van de aannemer, maar misverstanden over de gevolgen van de wet kunnen de weerstand vergroten. In een artikel voor Cobouw zette ik de 7 meestvoorkomende misverstanden over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen op rij.

Hoe waarschuw je onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen? (En voorkom je aansprakelijkheid?)

Als aannemer moet je waarschuwen voor fouten in de opdracht, voor gebreken en voor ongeschiktheid van zaken van je opdrachtgever voor zover je die kende of redelijkerwijs moest kennen. Je mag niet klakkeloos bouwen wat op een tekening staat die van hem afkomstig is, ook niet als zijn architect of constructeur de tekening of het ontwerp heeft gemaakt. Het adagium wie niet behoedt, bloedt is vertaald in de wet. Als expert moet je ervoor waken dat de opdrachtgever bij het bepalen van de opdracht en tijdens de bouw niet de fout in gaat. Wanneer en hoe moet je waarschuwen, en hoe werkt dat onder de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen?

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: hoe ziet het opleverdossier eruit?

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet zorgen voor meer bouwkwaliteit en geeft opdrachtgevers van aannemers een sterkere juridische positie. Aannemers moeten (met name particuliere) opdrachtgevers beter informeren over wat zij hebben gebouwd met een consumentenopleverdossier. De wet zegt echter niet welke informatie je als aannemer concreet moet aanleveren in dit opleverdossier, of hoe. Dit artikel legt uit hoe het opleverdossier eruit kan zien.

Aansprakelijkheid van aannemers voor verborgen gebreken onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 13 mei 2019 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). In mijn artikel “Wanneer is een aannemer aansprakelijk voor verborgen gebreken?” dat verscheen in het digitale magazine InterCom van juli 2019 van InterConcept ga ik in op de aansprakelijkheid van aannemers voor verborgen gebreken onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Waarom de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen tot méér bouwgeschillen gaat leiden – en hoe je ze kunt voorkomen

Met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wil de overheid de bouwkwaliteit verbeteren, maar ze vergroot ook het risico op geschillen. Met bouwkwaliteit bedoelt de wetgever dat het gebouw voldoet aan je verwachting. Het gebouw moet bij de oplevering minimaal voldoen aan het Bouwbesluit. Je mag óók verwachten dat het gebouw is gebouwd conform de contractuele afspraken, en dat het goed en deugdelijk is. Goed en deugdelijk betekent dat het werk voldoet aan ongeschreven, minimale kwaliteitseisen: het moet bruikbaar en functioneel zijn, zoals een boekenkast waar de boeken niet uitvallen. Het moet esthetisch verantwoord zijn, bijvoorbeeld: metselwerk zonder te veel kleurverschil. Als het gaat om geluid mag je verwachten dat een dimmer niet te hard bromt. Logisch. En toch een bron van geschillen, want het zijn subjectieve kwaliteitsnormen.

Waarom de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen het probleem van de verborgen gebreken (nog) niet oplost

Volgens de wetgever kan de aannemer onder de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken niet meer ontlopen door naar een ander te wijzen. Hij is en blijft het aanspreekpunt voor de bouwkwaliteit. De aannemer is straks ook aansprakelijk voor verborgen gebreken. Maar dan voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Hiermee is het begrip ‘verborgen gebrek’ volgens de wetgever eenduidig geformuleerd. Maar zo eenduidig is de formulering van het begrip ‘verborgen gebrek’ niet.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: hoe je een prestatieverklaring krijgt

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKb) controleert de kwaliteitsborger of een technische oplossing gelijkwaardig is. De kwaliteitsborger controleert al tijdens de bouw of het Bouwbesluit wordt nagevolgd. Volgens de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moet je het bouwwerk toetsen. Niet het bouwplan. De preventieve bouwplantoets van het bouwplan aan het Bouwbesluit 2012 vervalt daarom.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: hoe los je geschillen snel op – en blijven de verhoudingen goed?

Onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het de bedoeling dat de marktpartijen in het nieuwe bouwstelsel bij gereedmelding zelf aantonen dat het gebouw dat ze (ver)bouwen voldoet aan de vereisten van het Bouwbesluit. In ruil daarvoor vervalt de bouwplantoets bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. Om dat doel te bereiken introduceert de Wkb nieuwe regels en nieuwe partijen in de bouwketen. De nieuwe partijen zijn de toelatingsorganisatie, de instrumentbeheerder en de kwaliteitsborger. Hoewel in de Wkb zelf niets staat over het oplossen van geschillen, onderscheidt de wetgever in de toelichting op deze wet vier soorten geschillen.

Wie is de Bouwadvocaat?

Ottilie Laan is advocaat bouw- en vastgoedrecht en sinds 2000 werkzaam als jurist en advocaat. Zij helpt opdrachtgevers met het maken van duidelijke afspraken en heldere communicatie tussen partijen in bouwprojecten. Ottilie Laan volgt de ontwikkelingen rond de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen op de voet sinds het prille begin. Ze heeft - op haar eigen website en in diverse andere media - al een groot aantal artikelen over het onderwerp gepubliceerd.

Meer informatie | Direct contact

Wkb - Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Ottilie Laan

De Bouwadvocaat Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.
Auteursrecht De Bouwadvocaat.
Het auteursrecht op de teksten op De Bouwadvocaat berust bij mr. O. Laan en wordt evenals de persoonlijkheidsrechten actief gehandhaafd.
Bij schending zal naast een verbod en rectificatie aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Neem contact op bij interesse in gebruik van teksten.