De Bouwadvocaat Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.

Brief aan Eerste Kamer: geef duidelijkheid over de Wkb

Op 15 april 2021 heeft de Eerste Kamer vragen gesteld over de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek (BW) als onderdeel van het private stelsel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) dat onderdeel is van het publieke stelsel van kwaliteitsborging.

De vragen van de Eerste Kamer getuigen van een beperkt begrip van het publiek-private stelsel van de Wkb met onzekerheid en onduidelijkheid over de inhoud en de inwerkingtreding van de Wkb tot gevolg. Het uitblijven van de datum van inwerkingtreding zorgt ook voor onzekerheid bij de bouw en de kwaliteitsborgers die de Wkb willen en moeten uitvoeren. In deze brief beantwoord ik de vragen van de Eerste Kamer met betrekking tot het BW. Hopelijk draagt de inhoud van mijn brief bij aan meer begrip van de Wkb met een spoedige inwerkingtreding van deze wet tot gevolg.

Lees de publicatie
De Bouwadvocaat Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.