De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op

Kennis is macht. Ook voor kwaliteitsborgers

Toen Boyan Slat ging duiken in Griekenland, zag hij meer plastic dan vissen.

In onze oceanen zit meer dan 500 biljoen stukken plastic, elk jaar komen daar 8 miljoen stukken plastic bij.

Het opruimen van plasticsoep leek een onoplosbaar probleem. Veel te duur. Onhaalbaar.

Niet volgens Boyan Slat. Hij zag een kans om de plasticsoep op te ruimen en bedacht de Ocean Cleanup.

Omdenken. Kwaliteitsborgers kunnen dat ook. Zo kunnen ze het risico op aansprakelijkheid verminderen. 

Wanneer ben ik als kwaliteitsborger aansprakelijk?

Je bent als kwaliteitsborger aansprakelijk als je een verwijtbare fout maakt bij de uitvoering van je opdracht en je daarmee schade hebt veroorzaakt.

Het ligt er dus aan wat je afspreekt met je opdrachtgever en hoe je de opdracht uitvoert. Met als kader het instrument voor kwaliteitsborging aan de ene kant en de regels voor overeenkomsten van opdrachten aan de andere kant.

Je bent namelijk niet alleen kwaliteitsborger volgens de Wkb, maar ook  opdrachtnemer volgens het Burgerlijk Wetboek.

Als het publiekrechtelijke instrument voor kwaliteitsborging niets zegt over de controle van een bepaalde situatie, kun je privaatrechtelijk nog steeds aansprakelijk zijn als je je zorgplicht schendt als opdrachtnemer.

In dit voorbeeld waarschuwde de constructeur zijn opdrachtgever niet dat de berekeningen voor de fundering niet geschikt zijn voor de bouw van de prefabconstructie.  Die waarschuwingsplicht geldt óók als de opdrachtgever zelf deskundig is.

Oké, maar moet ik dan alle schade vergoeden, ook als ik het niet kan betalen?

Dat hangt van de omstandigheden af. Van wat je hebt afgesproken, hoe je die afspraak moet uitleggen en hoe je de opdracht hebt uitgevoerd.

Als je je aansprakelijkheid hebt beperkt of uitgesloten met een exonoratieclausule dan vergoed je niet alle schade. De schade komt dan ook voor rekening van je opdrachtgever.

De meeste opdrachtnemers in de bouw beperken hun aansprakelijkheid vergaand, via zogenaamde exoneratieclausules in het contract of via algemene voorwaarden zoals de DNR 2011. Dat kan.

Exoneraties gelden niet zomaar, ook niet als ze in de branche gebruikelijk zijn: je moet ze afspreken. Spreek je niks af, dan gelden ze niet.

Mogen kwaliteitsborgers hun aansprakelijkheid ook beperken?

Ja, volgens het privaatrecht mag dat. Andere adviseurs in de bouw, zoals architecten en constructeurs, beperken hun aansprakelijkheid ook. Bij schade voeren opdrachtgevers daartegen aan dat het beroep op de exoneratie niet mag slagen, omdat het niet redelijk en billijk is. Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter zo’n beroep niet snel honoreert. Zeker niet bij professionele opdrachtgevers. Exoneraties zijn onderdeel van de overeenkomst die de opdrachtgever zelf heeft gemaakt. Hij had ook iets anders kunnen afspreken.

Bij de rechterlijke toetsing of een aansprakelijkheidsbeperking of –uitsluiting onredelijk en onbillijk is, spelen alle omstandigheden een rol.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wil de bouwkwaliteit vergroten en de positie van de bouwconsument versterken. In die gedachte past niet goed dat kwaliteitsborgers hun aansprakelijkheid voor fouten (vergaand) beperken. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen verandert het privaatrecht op dit punt echter niet. Misschien gaat de rechtspraak dat wel doen.

Hoe pak ik het dan aan?

Bedenk eerst samen met je opdrachtgever wat je taak wordt. Ga niet zomaar akkoord met modelcontracten van zo-doen-we-het-altijd. Kijk of het contract evenwichtig is. Schrijf de inhoud van je opdracht concreet en duidelijk op. Overleg met je verzekeraar. Lees alle contractstukken zorgvuldig. Kijk extra goed naar de aansprakelijkheid- en schadevergoedingsclausules. Vraag zo nodig op tijd advies. Neem de tijd. Onderhandel en doe tegenvoorstellen zodat je een evenwichtige overeenkomst van opdracht krijgt.

Het boek voor aannemers en andere partijen in de bouw: Aanneming van werk volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

U las een artikel van Ottilie Laan

Als advocaat bouw- en vastgoedrecht ondersteun ik professionele opdrachtgevers met het maken van duidelijke afspraken en heldere communicatie tussen partijen in bouwprojecten.

Meer informatie:
Specialisaties en dienstverlening
Vrijblijvend contact opnemen

Ottilie Laan - De Bouwadvocaat

Nieuwe artikelen direct per e-mail ontvangen?

Meldt u dan hieronder aan voor mijn nieuwsbrief.

U kunt zich altijd eenvoudig met één klik afmelden.

Over de auteur

Ottilie Laan

Ottilie Laan is bouw- en vastgoedadvocaat bij Bavelaar advocaten in Amsterdam. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?
Bel Ottilie op 020 - 320 12 34.

De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op
Auteursrecht De Bouwadvocaat.
Het auteursrecht op de teksten op De Bouwadvocaat berust bij mr. O. Laan en wordt evenals de persoonlijkheidsrechten actief gehandhaafd.
Bij schending zal naast een verbod en rectificatie aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Neem contact op bij interesse in gebruik van teksten.