De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op

TBR 2024 - 13 Raakvlakken tussen publiek en privaat bouwrecht onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

TBR 2024 - 13

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb in werking getreden. De Wkb introduceert een publiek-privaat stelsel om de bouwkwaliteit te verbeteren. Dit artikelĀ in het Tijdschrift voor Bouwrecht van februari 2024 mij en mr. dr. ing. P.M.J. de Haan gaat in op de vraag of het stelsel van kwaliteitsborging goed aansluit op de wijzigingen in het BW. Je leest of de publiek- en privaatrechtelijke wijzigingen goed op elkaar aansluiten en de raakvlakken voldoende zijn uitgewerkt.

Lees de publicatie
De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op
Auteursrecht De Bouwadvocaat.
Het auteursrecht op de teksten op De Bouwadvocaat berust bij mr. O. Laan en wordt evenals de persoonlijkheidsrechten actief gehandhaafd.
Bij schending zal naast een verbod en rectificatie aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Neem contact op bij interesse in gebruik van teksten.