De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op

Aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is niet toerekenbaar

‘Als een aannemer iets niet foutloos kan maken, moet hij het niet aannemen. Behalve handjes moet de aannemer ook hersentjes leveren’, aldus Albert de Vries (PvdA) tijdens de parlementaire behandeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Gelukkig zit ons aansprakelijkheidssysteem genuanceerd in elkaar. In een vorig blog schreef ik hoe je als aannemer aansprakelijkheid kunt voorkomen met het aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is geen verborgen gebrek.

Staat vast dat het werk gebreken bevat, maar vallen die de aannemer niet te verwijten? Denk dan aan het aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is niet toerekenbaar.

Met een ijzersterk verweer voorkom je aansprakelijkheid. Nu en onder de Wkb.

Wanneer is een gebrek niet toerekenbaar?

Is het gebrek een tekortkoming, dan is het gebrek niet toerekenbaar als je opdrachtgever je daarvan geen verwijt kan maken. Volgens de wet artikel 6:75 BW  is een tekortkoming niet toerekenbaar als die niet is te wijten aan je schuld en die ook niet volgens de wet, een rechtshandeling of de verkeersopvattingen voor jouw rekening komt.

Voorbeeld aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is niet toerekenbaar

De lekkages aan de vliesgevel zijn de aannemer nu en onder de Wkb niet toerekenbaar doordat het onderhoud voor rekening van opdrachtgever komt

Na de oplevering van het universiteitsgebouw blijkt dat de vliesgevel niet waterdicht is waardoor in het gebouw verschillende lekkages ontstaan. De gevels zijn een gebrek en een tekortkoming. De gevel lekt en voldoet niet aan de prestatie-eis van waterdichtheid bij een druk van 450 Pa.De vliesgevels zijn niet als gebrek genoteerd in het proces-verbaal van oplevering. Volgens de universiteit een verborgen gebrek na oplevering waarvoor de aannemer aansprakelijk is, omdat de aannemer bij de montage van de vliesgevels een uitvoeringsfout gemaakt.

De aannemer ziet dat anders. De lekkages zijn voornamelijk het gevolg van een ontwerpfout van de architect die het ontwerp in opdracht van de universiteit heeft gemaakt. Ook zijn de lekkages geen verborgen gebrek. De universiteit heeft de uitwerking van het ontwerp en de uitvoering tijdens de bouw intensief gecontroleerd. De lekkages stonden niet als gebrek genoteerd in het proces-verbaal van oplevering.

Om vast te stellen of de lekkages van de vliesgevel de aannemer toerekenbaar zijn, dus of hem wel of geen verwijt van de gebrekkige vliesgevel valt te maken, onderscheidt de rechtbank de verschillende oorzaken van de lekkages.

Eén lekkage wordt veroorzaakt door onvoldoende onderhoud aan de gevelonderhoudsinstallatie. Deze lekkage is de aannemer niet toerekenbaar, omdat het onderhoud voor rekening van de universiteit komt. De aannemer is niet verplicht om de schade te herstellen en te vergoeden.

Onder de Wkb is de aannemer als uitgangspunt wel aansprakelijk voor de lekkages aan de vliesgevel veroorzaakt door slecht onderhoud. De lekkages zijn bij de oplevering niet ontdekt. Maar omdat de aannemer kan aantonen dat de lekkages zijn veroorzaakt door slecht onderhoud waarvoor zijn opdrachtgever verantwoordelijk is, is het gebrek hem niet toerekenbaar.

De lekkages aan de vliesgevel veroorzaakt door uitvoeringsfouten zijn de aannemer nu en onder de Wkb toerekenbaar

De lekkages ontstaan door de gebrekkige uitvoering van A5 losse klemlijsten en B4 spuwers die niet zijn ingetikt, zijn de aannemer toerekenbaar. Dit zijn (verborgen) gebreken die door zijn schuld zijn ontstaan. Hij moet deze uitvoeringsgebreken herstellen en de schade vergoeden.

Onder de Wkb geldt dat de lekkages bij de oplevering niet ontdekt. De aannemer kan niet aantonen dat hem geen verwijt valt te maken van de gebrekkige uitvoering van de klemlijsten en de spuwers. Onder de Wkb is hij ook aansprakelijk voor dit gebrek na oplevering.

Ja, maar dat kan toch niet als de lekkages aan de vliesgevel zijn veroorzaakt door de onderaannemer die de gevelwerkzaamheden heeft uitgevoerd?

Dat maakt voor de aansprakelijkheid van de aannemer niet uit. Volgens de wet artikel 6:76 BW is een tekortkoming onder andere toerekenbaar als die op grond van de wet voor jouw rekening komt. Aannemers zijn wettelijk aansprakelijk voor fouten van hun onderaannemers als hulppersoon. Onder de Wkb is dat ook zo.

Hoe pak ik het aan?

Vertoont het werk na oplevering gebreken, maar vallen die jou niet te verwijten? Bijvoorbeeld omdat je opdrachtgever het gebrek zelf of een andere aannemer het gebrek heeft veroorzaakt? Of omdat het gebrek wel tijdens de oplevering is ontdekt en je dat kunt aantonen. Denk dan aan het aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is niet toerekenbaar. Nu en onder de Wkb.

———————————————————————-

 

5 verweren tegen aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering - voor nu en onder de Wkb

Ben je aansprakelijk gesteld voor gebreken na oplevering? Dat betekent niet automatisch https://www.debouwadvocaat.nl/aansprakelijkheid-van-aannemers-voor-verborgen-gebreken-onder-de-wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen/ dat je aansprakelijk bent. Ook niet onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

In deze serie van vijf artikelen behandel ik de volgende vijf verweren tegen aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering - voor nu en onder de Wkb.

  1. Het gebrek is geen gebrek (gepubliceerd op 1 september 2022)
  2. Het gebrek is geen verborgen gebrek (gepubliceerd op 15 september 2022)
  3. Het gebrek is niet toerekenbaar (dit artikel)
  4. Je opdrachtgever heeft niet op tijd geklaagd (volgt op 13 oktober 2022)
  5. De vordering van je opdrachtgever is verjaard of vervallen (volgt op 28 oktober 2022)

Deze én andere artikelen over Wkb en bouwrecht direct in je mailbox ontvangen?

Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief

Het boek voor aannemers en andere partijen in de bouw: Aanneming van werk volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

U las een artikel van Ottilie Laan

Als advocaat bouw- en vastgoedrecht ondersteun ik professionele opdrachtgevers met het maken van duidelijke afspraken en heldere communicatie tussen partijen in bouwprojecten.

Meer informatie:
Specialisaties en dienstverlening
Vrijblijvend contact opnemen

Ottilie Laan - De Bouwadvocaat

Nieuwe artikelen direct per e-mail ontvangen?

Meldt u dan hieronder aan voor mijn nieuwsbrief.

U kunt zich altijd eenvoudig met één klik afmelden.

Over de auteur

Ottilie Laan

Ottilie Laan is bouw- en vastgoedadvocaat bij Bavelaar advocaten in Amsterdam. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?
Bel Ottilie op 020 - 320 12 34.

De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op
Auteursrecht De Bouwadvocaat.
Het auteursrecht op de teksten op De Bouwadvocaat berust bij mr. O. Laan en wordt evenals de persoonlijkheidsrechten actief gehandhaafd.
Bij schending zal naast een verbod en rectificatie aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Neem contact op bij interesse in gebruik van teksten.