Het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging moet gebouwen constructief veiliger en kwalitatief beter maken.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, toetst het bevoegd gezag de bouwkwaliteit niet meer vooraf aan het bouwplan. In plaats daarvan toetst het bevoegd gezag of de aanvrager in de vergunningaanvraag in ieder geval:

  • heeft aangegeven tot welke gevolgklasse het bouwwerk behoort;
  • heeft aangegeven welk instrument voor kwaliteitsborging wordt gebruikt en;
  • (uiterlijk voor start bouw) aan het bevoegd gezag heeft gemeld wie de kwaliteitsborger is.

Zonder de juiste gevolgklasse (in het wetsvoorstel nog “risicoklasse” genoemd), geen omgevingsvergunning. Het kiezen van de juiste gevolgklasse is dus belangrijk.
(meer…)