De Bouwadvocaat Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.

CategorieWet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, kwaliteitsborging, de kwaliteitsborger, prestatieverklaring

Aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is geen verborgen gebrek

Aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is geen verborgen gebrek

In een vorig blog schreef ik hoe je met het aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is geen gebrek, aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering kunt voorkomen.

Is het bij de oplevering van het bouwwerk ontdekte gebrek wel een gebrek, maar geen verborgen gebrek omdat je opdrachtgever dat gebrek bij de oplevering had kunnen of moeten ontdekken?

Denk dan aan het aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is geen verborgen gebrek. Met een ijzersterk verweer voorkom je aansprakelijkheid. Nu en onder de Wkb.

(meer…)

Hoe krijg je als leverancier te maken met de Wkb?

Hoe krijg je als leverancier te maken met de Wkb?

De hele bouw krijgt te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Niet alleen aannemers, maar ook leveranciers. Indirect doordat de kwaliteitsborger het werk toetst inclusief het product of het materiaal van de leverancier. En direct als je als leverancier ook aannemer bent. De Wkb – die waarschijnlijk op 1 juli 2023 in werking treedt - geldt voor aanneming van bouwwerken. Hoe krijg je als leverancier te maken met de Wkb?

(meer…)

Update: inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb per 1 oktober 2022 of per 1 januari 2023

Bij brief 1 februari 2022 heeft minister De Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Omgevingswet - en de daaraan gekoppelde Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 oktober 2022 of per 1 januari 2023 in werking treedt.

De minister laat de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2022 los omdat overheden meer tijdig nodig hebben oefenen met het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De dienstverlening aan inwoners en bedrijven mag niet in het geding komen.

De komende weken laat de minister weten welke datum van inwerkingtreding verantwoord is.

Update: overgangsrecht voor het opleverdossier Wkb

Blog Update overgangsrecht opleverdossier

Bij brief van 22 november 2021 heeft minister Ollongren van het ministerie van BKZ antwoord gegeven op nadere vragen over het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). Ook gaf de minister antwoord op de vraag naar het noodzakelijke overgangsrecht voor het consumentendossier oftewel het opleverdossier. Voor het opleverdossier komt alsnog overgangsrecht. Hiertoe was de minister voornemens om in het najaar 2022 een Verzamelwet in te dienen bij de Eerste Kamer. Deze zou naar verwachting 1 januari 2023 in werking kunnen treden. Aannemers waren tot 1 januari 2024 niet verplicht om een opleverdossier te overleggen, ook niet als de Wkb per 1 juli 2023 in werking treedt. Inmiddels is duidelijk dat de Wkb per 1 januari 2024 in werking treedt. Voor zover ik weet is de Verzamelwet met het overgangsrecht nog niet bij de Eerste Kamer ingediend, waardoor niet duidelijk is wanneer het overgangsrecht voor het opleverdossier in werking treedt.  Zonder overgangsrecht zijn aannemers voorlopig nog niet verplicht om een opleverdossier te overleggen.

(meer…)

Hoe maak je heldere afspraken over kwaliteitsborging? (In 3 stappen)

Hoe maak je heldere afspraken over kwaliteitsborging? (In 3 stappen)

De kwaliteitsborger wordt de spil in de aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zijn verklaring is noodzakelijk voor het in gebruik mogen nemen van het bouwwerk dat hij heeft getoetst. Kwaliteitsborgers zijn óók opdrachtnemers. Zij kunnen ook te maken krijgen met betalingsproblemen, meerwerk en aansprakelijkheid bij fouten. Met heldere afspraken kun je die problemen voorkomen. Hoe maak je heldere afspraken over kwaliteitsborging?

(meer…)

Waarom je als aannemer niet automatisch 20 jaar garantie geeft (ook niet onder de Wkb)

Geen automatische garantie aannemer

Veel aannemers verkeren in de veronderstelling dat ze “op grond van onze Nederlandse wet” 20 jaar garantie moeten geven op het opgeleverde werk. Ook onder de aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Daarmee bedoelen ze dat ze gebreken gedurende 20 jaar na de oplevering automatisch moeten herstellen. Dat is een misvatting. In dit blog leg ik uit waarom je als aannemer niet automatisch 20 jaar garantie geeft. Ook niet onder de Wkb.

(meer…)

Wanneer lever je op onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

Wanneer lever je op onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

‘We zijn klaar. Vindt u het mooi? De sleutels liggen op het aanrecht.

De backoffice belt u volgende week om een afspraak te maken voor het verhelpen van de laatste opleverpuntjes.’

Opleveren en in gebruik nemen, zo simpel kan het zijn voor een aannemer. Voor gemeenten is dat anders. Onder de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het anders voor aannemers èn voor gemeenten. Wanneer lever je op onder de Wkb?

(meer…)

De Bouwadvocaat Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.
Auteursrecht De Bouwadvocaat.
Het auteursrecht op de teksten op De Bouwadvocaat berust bij mr. O. Laan en wordt evenals de persoonlijkheidsrechten actief gehandhaafd.
Bij schending zal naast een verbod en rectificatie aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Neem contact op bij interesse in gebruik van teksten.