De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op

CategorieWet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, kwaliteitsborging, de kwaliteitsborger, prestatieverklaring

Aansprakelijkheidsverweer: de vordering van je opdrachtgever is verjaard of vervallen

Aansprakelijkheidsverweer: de vordering van je opdrachtgever is verjaard of vervallen

Opeens stond de deurwaarder aan de deur.

Of je de dagvaarding in ontvangst wil nemen.

De opdrachtgever, waarvan je zeker vier jaar niets meer hebt gehoord, heeft je gedagvaard.

Heeft hij dan nog steeds een aanspraak op je? En hoe lang dan?

Met het aansprakelijkheidsverweer: de vordering van je opdrachtgever is verjaard of vervallen voorkom je aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering. Nu en onder de Wkb.

(meer…)

Waarom het zin heeft om je voor te bereiden op de Wkb (behalve in rechtszaken)

Waarom het zin heeft om je voor te bereiden op de Wkb (behalve in rechtszaken)

Op 14 oktober jl. heeft minister De Jonge de inwerkingtreding van de Omgevingswet - de daaraan gekoppelde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld tot 1 juli 2023.

Van uitstel komt waarschijnlijk geen afstel. Beide wetten zijn jaren geleden aangenomen. Het gaat alleen nog om de datum van inwerkingtreding van beide wetten.

Wacht dus niet tot het laatste moment met de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb. Ga daarbij niet alleen uit van het publieke stelsel van de Wkb en de komst van de kwaliteitsborger, maar ook van het private stelsel met de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek.

Houd als aannemer, opdrachtgever, (onder)aannemer, ontwikkelaar, leverancier en adviseur nu alvast rekening met de contractuele gevolgen van de Wkb. Bijvoorbeeld bij het opstellen van algemene voorwaarden, offertes en overeenkomsten.

Het heeft zin om je voor te bereiden op de Wkb, behalve in rechtszaken. De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) en de overheidsrechter hebben tot nu toe verschillende beroepen op de Wkb afgewezen, omdat die wet nog geen geldend recht is. Vanaf 1 juli 2023 is dat anders. Ook daarop kun je je alvast voorbereiden. Bijvoorbeeld door na te gaan of je opleverproces Wkb-proof is om aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering te voorkomen

Bron uitspraken:

⚖️ RvA 2 juni 2022, nr. 37.186

⚖️ Rb Noord-Holland 12 januari 2022

⚖️ RvA 31 mei 2021, nr. 36.860

⚖️ Hof Arnhem – Leeuwarden 3 juli 2018

 

Update: inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb uitgesteld tot 1 juli 2023

Op 14 oktober 2022 heeft minister De Jonge de Eerste Kamer geïnformeerd dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet - en de daaraan gekoppelde Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt uitgesteld tot 1 juli 2023.

De minister laat de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2023 los omdat overheden meer tijdig nodig om het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te testen en om ermee te oefenen. In verband met een zorgvuldige invoering van beide wetten, wil de minister zo vroeg mogelijk in 2023 zicht hebben op een definitief en gepubliceerd inwerkingtredingsbesluit van de Eerste Kamer. Wel uitstel, geen afstel.

Aansprakelijkheidsverweer: te laat klagen voorkomt aansprakelijkheid voor oplevergebreken

Aansprakelijkheidsverweer: te laat klagen voorkomt aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering

‘Het is voor je eigen bestwil’, zei de aannemer.

‘Als ik de vloer niet nog een keer kan openbreken, kan ik de lekkage niet verhelpen’.

Dat was de druppel.

Hij had de aannemer vaak genoeg geappt en gemaild dat hij dit niet accepteerde.

Hij schakelde een advocaat in die er geen gras over liet groeien.

Toch oordeelde de rechter dat de aannemer niet aansprakelijk was voor het gebrekkige werk. De opdrachtgever had te laat geklaagd.

Hoe dat kon lees je in dit blog.

(meer…)

Aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is niet toerekenbaar

Aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is niet toerekenbaar

‘Als een aannemer iets niet foutloos kan maken, moet hij het niet aannemen. Behalve handjes moet de aannemer ook hersentjes leveren’, aldus Albert de Vries (PvdA) tijdens de parlementaire behandeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Gelukkig zit ons aansprakelijkheidssysteem genuanceerd in elkaar. In een vorig blog schreef ik hoe je als aannemer aansprakelijkheid kunt voorkomen met het aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is geen verborgen gebrek.

Staat vast dat het werk gebreken bevat, maar vallen die de aannemer niet te verwijten? Denk dan aan het aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is niet toerekenbaar.

Met een ijzersterk verweer voorkom je aansprakelijkheid. Nu en onder de Wkb.

(meer…)

Aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is geen verborgen gebrek

Aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is geen verborgen gebrek

In een vorig blog schreef ik hoe je met het aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is geen gebrek, aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering kunt voorkomen.

Is het bij de oplevering van het bouwwerk ontdekte gebrek wel een gebrek, maar geen verborgen gebrek omdat je opdrachtgever dat gebrek bij de oplevering had kunnen of moeten ontdekken?

Denk dan aan het aansprakelijkheidsverweer: het gebrek is geen verborgen gebrek. Met een ijzersterk verweer voorkom je aansprakelijkheid. Nu en onder de Wkb.

(meer…)

Hoe krijg je als leverancier te maken met de Wkb?

Hoe krijg je als leverancier te maken met de Wkb?

De hele bouw krijgt te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Niet alleen aannemers, maar ook leveranciers. Indirect doordat de kwaliteitsborger het werk toetst inclusief het product of het materiaal van de leverancier. En direct als je als leverancier ook aannemer bent. De Wkb – die waarschijnlijk op 1 juli 2023 in werking treedt - geldt voor aanneming van bouwwerken. Hoe krijg je als leverancier te maken met de Wkb?

(meer…)

Update: inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb per 1 oktober 2022 of per 1 januari 2023

Bij brief 1 februari 2022 heeft minister De Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Omgevingswet - en de daaraan gekoppelde Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 oktober 2022 of per 1 januari 2023 in werking treedt.

De minister laat de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2022 los omdat overheden meer tijdig nodig hebben oefenen met het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De dienstverlening aan inwoners en bedrijven mag niet in het geding komen.

De komende weken laat de minister weten welke datum van inwerkingtreding verantwoord is.

De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op
Auteursrecht De Bouwadvocaat.
Het auteursrecht op de teksten op De Bouwadvocaat berust bij mr. O. Laan en wordt evenals de persoonlijkheidsrechten actief gehandhaafd.
Bij schending zal naast een verbod en rectificatie aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Neem contact op bij interesse in gebruik van teksten.