De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op

TagOmgevingswet

Regel wie zorgt voor de omgevingsvergunning en de bouwmelding (en voorkom vertraging bij de bouw)

Onder de Omgevingswet en de Wkb kan het bevoegd gezag een ieder die (laat) bouw(t)(en) aanspreken op het niet voldoen aan de regels. Uit deze bouwwetten volgt niet expliciet wie de omgevingsvergunning(en) aanvraagt en ook niet wie de bouwmelding moet doen.

Beschik je als initiatiefnemer voor de start van de bouw van een vergunningplichtig bouwwerk niet over de vereiste omgevingsvergunning(en) of start je de bouw zonder bouwmelding bij een bouwwerk onder kwaliteitsborging in gevolgklasse 1, dan neem je het risico op handhaving door het bevoegd gezag. En op vertraging bij de bouw omdat je niet op tijd beschikt over de benodigde omgevingsvergunning(en) en de bouwmelding niet is gedaan. Regel daarom wie zorgt voor de omgevingsvergunning(en) en de bouwmelding en voorkom vertraging bij de bouw.

Hoe je dat regelt, lees je in dit blog.

(meer…)

Update: inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb uitgesteld tot 1 juli 2023

Op 14 oktober 2022 heeft minister De Jonge de Eerste Kamer geïnformeerd dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet - en de daaraan gekoppelde Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt uitgesteld tot 1 juli 2023.

De minister laat de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2023 los omdat overheden meer tijdig nodig om het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te testen en om ermee te oefenen. In verband met een zorgvuldige invoering van beide wetten, wil de minister zo vroeg mogelijk in 2023 zicht hebben op een definitief en gepubliceerd inwerkingtredingsbesluit van de Eerste Kamer. Wel uitstel, geen afstel.

De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op
Auteursrecht De Bouwadvocaat.
Het auteursrecht op de teksten op De Bouwadvocaat berust bij mr. O. Laan en wordt evenals de persoonlijkheidsrechten actief gehandhaafd.
Bij schending zal naast een verbod en rectificatie aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Neem contact op bij interesse in gebruik van teksten.