De Bouwadvocaat Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.

Bouwrecht

TBR 2019 – 2 Gastnoot over opschorting, verzuim, oplevering en ontbinding van een aannemingsovereenkomst

Mag een aannemer de uitvoering van het werk opschorten en pas verder gaan als zijn opdrachtgever heeft betaald?  Of mag de opdrachtgever zijn betalingsverplichting opschorten, omdat hij meent dat hij al voldoende heeft betaald, terwijl sprake is van gebreken en het werk nog niet is opgeleverd? Wie moet als eerste presteren? En mag de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst ontbinden, omdat de aannemer het werk na in gebreke te zijn hersteld niet hervatte?

 

Verzuim en ingebrekestelling bij aanneming van werk

‘A lawyer’s nightmare.’ Zo wordt het systeem van verzuim en ingebrekestelling in het Burgerlijk Wetboek wel genoemd. In de praktijk is ook bij aanneming van werk niet duidelijk wanneer een schuldeiser mag aannemen dat zijn wederpartij wel niet zal nakomen, of hij de wederpartij dan in gebreke moet stellen of dat hij kan volstaan met een schriftelijke aansprakelijkstelling of dat sprake is van verzuim van rechtswege.

Geslaagde geïntegreerde contracten en goed contractmanagement: communicerende vaten

Idealiter is een bouwproject geslaagd indien het project op tijd, ten minste in overeenstemming met de bedoelde kwaliteit, geschillenvrij en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving wordt opgeleverd (de Mantra). Helaas is de praktijk anders en gaat het in de bouw nog vaak mis. De jaarlijkse faalkosten in de bouw bedragen circa € 5 miljard.

Aannemer aansprakelijk voor mandelige muur aan vrijstaande woning

Gastnoot bij een zaak waarbij de aannemer aansprakelijk was voor de schade voor kopers door het ontstaan van een mandelige muur. Kopers hadden een vrijstaande woning gekocht. De aannemer bevestigde de carport van de buren aan de zijmuur van de woning van kopers. Hierdoor werd de zijmuur en was geen sprake meer van een vrijstaande woning.

Het einde van de wettelijke mandeligheid

Mandeligheid is een goederenrechtelijke status van onroerende zaken die wordt geregeld in titel 5.5 BW. Op grond van het bepaalde in art. 5:62 BW ontstaat mandeligheid ten aanzien van scheidsmuren, hekken en heggen van rechtswege. Deze vorm van mandeligheid wordt daarom ook wel ‘wettelijke mandeligheid’ genoemd. In dit artikel bespreek het einde van de wettelijke mandeligheid.

De Bouwadvocaat Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.

Tags