De Bouwadvocaat Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.

Private kwaliteitsborging: kans of kruis?

De drie hoofdlijnen van het stelsel van private kwaliteitsborging vertonen enerzijds een bepaalde samenhang, anderzijds kunnen zij apart van elkaar worden uitgewerkt. Gezien de hoeveelheid rapporten, adviezen en meningen van de kwartiermakers, kennisinstituten, de politiek, beheerders van certificerings- en erkenningsregelingen, keurmerkorganisaties en andere betrokkenen bij dit onderwerp, is het niet makkelijk om door de bomen het bos te zien.

Publiek-private samenwerking: DBFM(O)

De (juridische) kennis omtrent DBFM(O)-overeenkomsten is versnipperd en niet voor iedereen even goed toegankelijk. Daarbij komt dat deze vorm van samenwerking een vrij ingewikkelde financieel-juridische structuur kent.

Aannemer aansprakelijk voor mandelige muur aan vrijstaande woning

Gastnoot bij een zaak waarbij de aannemer aansprakelijk was voor de schade voor kopers door het ontstaan van een mandelige muur. Kopers hadden een vrijstaande woning gekocht. De aannemer bevestigde de carport van de buren aan de zijmuur van de woning van kopers. Hierdoor werd de zijmuur en was geen sprake meer van een vrijstaande woning.

Het einde van de wettelijke mandeligheid

Mandeligheid is een goederenrechtelijke status van onroerende zaken die wordt geregeld in titel 5.5 BW. Op grond van het bepaalde in art. 5:62 BW ontstaat mandeligheid ten aanzien van scheidsmuren, hekken en heggen van rechtswege. Deze vorm van mandeligheid wordt daarom ook wel ‘wettelijke mandeligheid’ genoemd. In dit artikel bespreek het einde van de wettelijke mandeligheid.

De Bouwadvocaat Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.