De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op

Geslaagde projecten en goed contractmanagement: communicerende vaten

Een bouwwerk = som der delen?

Partijen in de bouw denken vaak, ook bij de zeer geïntegreerde lifecycle-contracten zoals DBFMO-contracten, dat het geheel van een bouwwerk gelijk is aan de som der delen, terwijl zij onvoldoende zicht hebben op de complexiteit zowel intern als extern jegens de opdrachtgever en hun verschillende rollen.

Binnen het project hebben opdrachtnemers vaak ook meerdere rollen. Zo zijn ze niet alleen opdrachtnemer, maar vaak ook opdrachtgever jegens andere partijen, zoals (onder)onderaannemers en adviseurs. Als partijen hun verschillende petten niet goed voor ogen hebben, hun rollen niet goed op elkaar afstemmen en hierover niet goed communiceren, is het geheel minder dan de som der delen. Met een vastgelopen project, moeizame communicatie en oplopende faalkosten tot gevolg. Goed contractmanagement voorkomt dit.

Contractmanagement

Uit het rapport “Contractmanagement bij DBFMO-projecten 2013” van de Rekenkamer blijkt ook dat “goed contractmanagement” cruciaal is voor de beoogde financiële en kwalitatieve meerwaarde van een DBFM(O)-project. Dit principe geldt ook voor "minder" geïntegreerde contracten zoals D&C, E&C, D&B, DBM.

Maar wat is “goed contractmanagement” en vanaf welk moment heb je het nodig?

Goed contractmanagement vanaf de aanbestedingsfase

Goed contractmanagement is het proces dat partijen in staat stelt om hun verplichtingen over en weer na te komen zodat de vereiste doelen conform het contract worden gehaald. Daarbij hoort het opbouwen van een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Deze relatie duurt begint tijdens de aanbesteding en duurt, na gunning, voort tijdens de levensduur van een contract en omvat het proactief beheren en anticiperen op de toekomstige behoeften van partijen en het constructief reageren op situaties die zich voordoen met het projectbelang voor ogen.

Vereisten voor goed contractmanagement zijn een goede afstemming, controle tijdens het bouwproces en heldere en proactieve communicatie tussen alle partijen in de bouwketen. Met inachtneming van de verschillende petten die partijen op hebben.

Het boek voor aannemers en andere partijen in de bouw: Aanneming van werk volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

U las een artikel van Ottilie Laan

Als advocaat bouw- en vastgoedrecht ondersteun ik professionele opdrachtgevers met het maken van duidelijke afspraken en heldere communicatie tussen partijen in bouwprojecten.

Meer informatie:
Specialisaties en dienstverlening
Vrijblijvend contact opnemen

Ottilie Laan - De Bouwadvocaat

Nieuwe artikelen direct per e-mail ontvangen?

Meldt u dan hieronder aan voor mijn nieuwsbrief.

U kunt zich altijd eenvoudig met één klik afmelden.

Over de auteur

Ottilie Laan

Ottilie Laan is bouw- en vastgoedadvocaat bij Bavelaar advocaten in Amsterdam. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?
Bel Ottilie op 020 - 320 12 34.

De Bouwadvocaat Voorkomt juridische problemen of lost ze op
Auteursrecht De Bouwadvocaat.
Het auteursrecht op de teksten op De Bouwadvocaat berust bij mr. O. Laan en wordt evenals de persoonlijkheidsrechten actief gehandhaafd.
Bij schending zal naast een verbod en rectificatie aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Neem contact op bij interesse in gebruik van teksten.