De Bouwadvocaat

Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.

Laatste artikelen

11 geboden van goed contractmanagement

Goed contractmanagement en geslaagde bouwprojecten zijn als communicerende vaten. De vaten staan met elkaar in verbinding. Ze communiceren met elkaar, zodat ze steeds in evenwicht zijn. Zonder goede communicatie geen evenwicht en geen goed contractmanagement. Zonder goed contractmanagement loopt het project vast, ontstaan moeizame relaties met de andere partijen en ontstaan faalkosten. En dat is...

Geslaagde projecten en goed contractmanagement: communicerende vaten

Voorkom faalkosten in de bouw met goed contractmanagement

Een bouwwerk = som der delen?
Partijen in de bouw denken vaak, ook bij de zeer geïntegreerde lifecycle-contracten zoals DBFMO-contracten, dat het geheel van een bouwwerk gelijk is aan de som der delen, terwijl zij onvoldoende zicht hebben op de complexiteit zowel intern als extern jegens de opdrachtgever en hun verschillende rollen.

Private kwaliteitsborging: het gevolg van gevolgklasse 1

Het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging moet gebouwen constructief veiliger en kwalitatief beter maken. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, toetst het bevoegd gezag de bouwkwaliteit niet meer vooraf aan het bouwplan. In plaats daarvan toetst het bevoegd gezag of de aanvrager in de vergunningaanvraag in ieder geval: heeft aangegeven tot welke gevolgklasse het bouwwerk behoort;...

Commandiet doe het niet!

De praktijk van gebiedsontwikkeling maakt veel gebruik van publiek-private samenwerking (PPS). Voor de uitvoering van de samenwerking wordt vaak een GEM (Grond Exploitatie Maatschappij) opgericht in de vorm van zgn. C.V./B.V.-structuur vooraf gegaan door een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Deze structuur geeft fiscale- en aansprakelijkheidsvoordelen. PPS bij gebiedsontwikkeling heeft niet alleen...

De Bouwadvocaat Bouw- en vastgoedadvocaat. Voorkomt faalkosten.

Tags